Opintojen aloitus

Urheiluhieroja opettaja

Opinnot alkavat kaikkia koulutusaloja koskevilla infopäivällä, esitteessä mainittuna aloituspäivänä klo 10.00.

Viimeistään aloituspäivänä hakijan tulee toimittaa oppilaitokselle lääkärintodistus (T-todistus), jolla hän osoittaa terveydentilansa olevan riittävä ko. opinnoista suoriutumiseen.

Koulutukseen voi hakeutua ympäri vuoden (jatkuva haku). Hakulomakkeita saa oppilaitoksesta ja oppilaitoksen kotisivuilta www.turunhierojakoulu.fi, joilta haun voi suorittaa myös sähköisesti. Hakija kutsutaan erilliseen haastatteluun. Peruutuspaikoille ja yksittäisiä opetussuunnitelman osia voi hakeutua suorittamaan kurssien ollessa jo käynnissä.

Opintotuki

Oppilaitoksen opiskelijoilla on mahdollisuus Kelan opintososiaalisiin etuuksiin (opintotuki, asumislisä, opintolainan takaus).

Tukiasioista ja ehdoista saa lisätietoja Kelalta (www.kela.fi) .

Turun Hierojakoulu Opetustilanne Turku

Maksut

Opiskelijaksi valittu henkilö vahvistaa koulutuspaikan vastaanottamisen palauttamalla oppilaitokseen allekirjoittamansa Ilmoittautumislomakkeen, koulutus- ja maksusopimuksen sekä suorittamalla oppilaitoksen tilille nk. varausmaksun (400 €), joka on osa koulutusmaksua. Oppilaitoksella on oikeus osoittaa opiskelupaikka toiselle henkilölle, mikäli valituksi tullut henkilö ei palauta koulutus- ja maksusopimusta ja maksa varausmaksua pankkisiirrossa mainittuun määräpäivään mennessä.

Koulutusmaksun loppuosuus tulee olla suoritettuna oppilaitoksen tilille opintojen alkaessa. Maksuehdot (mm. ennakkomaksujen palautus) on tarkemmin selvitettynä koulutus- ja maksusopimuslomakkeessa. Koulutusmaksu kattaa opetuksen lisäksi pääosan opetuksessa käytettävistä oppimateriaaleista sekä työvaatteet (ei kenkiä)

Erä 1.

Varausmaksu 400 € maksetaan, kun valittu hakija vahvistaa ottavansa vastaan hänelle osoitetun opiskelupaikan.

Erä 2.

Koulutusmaksun loppuosuus suoritetaan ennen opintojen alkamista. Muista maksuvaihtoehdoista (erissä maksaminen) sovitaan erikseen toimiston kanssa.

Lisätietoja koulun kansliasta klo:10 - 15, Puh. 050 3838 491 tai sähköpostilla: info@tya.fi